ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5       SZKOŁA PODSTAWOWA  NR 23
 

NASZA SZKOŁA

 

  

Adres: 35-310 Rzeszów ul. Pelczara 3
Telefon: (017) 748 25 50


>> Zapraszamy na nową stronę szkoły<<

Ta jest już nieaktualna!

 


 

Celem tej akcji jest dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz edukacja z zakresu żywienia. Mleko w szkole w ciągu dnia zapewnia dzieciom i młodzieży szkolnej zdrowie, ułatwia naukę, dodaje energii.

 

Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

Rok Szkoły z Pasją ma na celu zapewnienie odpowiedniego do potrzeb i możliwości, rozwoju każdego ucznia. Szkoła to nie tylko lekcje. Szkoła umożliwia również prowadzenie ciekawych działań pozalekcyjnych, współtworzonych przez organizacje pozarządowe.


 

Od kilku lat uczestniczymy w programie 

 "Szkoła bez przemocy". 

Jesteśmy dumni z otrzymania tego emblematu.